pes patch Pro Gamerz
Jump Box
Nations:
Updates/Transfers
Updates FC Krasnodar - Transfers FC Krasnodar
FC Krasnodar
Age        Height - Weight 
1 - Stanislav Kritsyuk GK (81) 26192  - 85 
88 - Andrey Sinitsyn GK (80) 28196  - 85 
3 - Naldo CB (81) 28188  - 84 
4 - Aleksandr Martynovich CB (76), RB (72) 29192  - 83 
6 - Andreas Granqvist CB (84) 32192  - 83 
12 - Cristian Ramírez LB (80) 22173  - 64 
17 - Vitali Kaleshin SB (80), SMF (75) 37173  - 67 
30 - Roman Shishkin RB (83), DMF (75) 30178  - 72 
98 - Sergey Petrov SB (79), DMF (71), CMF (74) 26175  - 71 
2 - Marat Izmaylov SMF (86), AMF (82), WF (83), SS (79) 34173  - 70 
5 - Dmitri Torbinski CMF (80), SB (85), SMF (85), AMF (77) 33175  - 60 
7 - Pavel Mamayev DMF (76), CMF (79), SMF (78) 28178  - 70 
8 - Yury Gazinsky DMF (77) 27184  - 75 
11 - Vyacheslav Podberyozkin SMF (76), CMF (76), AMF (72) 24187  - 76 
18 - Vladimir Bystrov RMF (83), RWF (80) 33177  - 73 
22 - Joãozinho SMF (64), WF (77) 28165  - 67 
33 - Mauricio Pereyra AMF (57), CMF (78) 27173  - 68 
77 - Charles Kaboré DMF (74), SB (81), CMF (76) 29181  - 75 
14 - Wánderson SS (70), AMF (72) 31180  - 75 
21 - Ricardo Laborde WF (74), AMF (67), SS (68) 29173  - 65 
90 - Fedor Smolov CF (68), WF (70) 27187  - 80 


Created and designed by Majin. Powered and developed by Raster © 2017.
Privacy Policy